When people forget about the camera this is often when the magic happens

Hier kunt u uw toestemming verlenen tot het verwerken en plaatsen van foto's met uw beeltenis. U behoudt het recht om deze toestemming op elk willekeurig moment weer in te trekken, waarna de betreffende foto of foto's zullen worden verwijderd. U kunt dit doen door een e-mail te sturen naar: privacy@m5fotografie.nl

 

  * Voor het geven van toestemming dient u 16 jaar of ouder te zijn. Voor kinderen t/m 11 jaar kunnen de ouders toestemming geven. Voor kinderen van 12 t/m 15 jaar moeten ouder en kind tekenen.

 
 
 
 
E-mailen
Map
Info